Ramayan Choupaiyan 3

Print Friendly

RAMAYAN CHOUPAIYAN 30 -45

Kevat kahe charan dholvao, Piche nauka main char jawo
Pathar kardi nari Ram  ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Laya eik kathora pani charan kamal, Dhoiye sukh mani nawo
Ram charahe Laxman Ram ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Utrai mai mundri dini, Kevat ne yeh binti kini
Utrai nahi lunnga Ram ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Tum aaye hum ghat utare, Hum aaye jab ghat tumhare
Tab tum paar lageo Ram ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Bharatwaj ashram par aye, Ram lakhan ne sheesh nivaye
Eik raat kinha vishraam ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Bhaiye Bharat Ayodhia aye, Kaikai ko katu vachan sunaye
Kyun tumne van bheje Ram ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Chitrakuth Raghunandan aaiye, Van ko dekh siya sukh paiiye
Mile Bharat se bhai Ram ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Awadhpuri ko chaliya bhai, Yeh sab kaikai ki kut ilai
Tanik dosh nahi mera Ram ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Charan padhuka tum lejao, Puja kar sarshan phal pawo
Bharat ko Kaanth lagaye Ram ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Aage chale Ram Raghu raya, Nish charo ka vansh mitaya
Rishi yunke hoiye puran kaam ((Ram SiyaRam Siya Ram Jai Jai Ram))

Ansuiya ki kutiya aiye, Divya vastra siya maa ne
Paye tha muni atri kawoh dhan ((Ram SiyaRam SiyaRam Jai Jai Ram))

Munisthan aye Raghu rai, Shrupnakha ne naak kitayi
Khar dushan ko mare Ram ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Panchvati Raghunandan aiye, Kank mriga marich sang dhai
Laxman tumhi bulate Ram ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Ravan sadhu vesh main aiya, Bhok ne mujko bohat sataya
Bhiksha doyeh dharam ka kam ((Ram SiyaRam SiyaRam Jai Jai Ram))

Bhiksha lekar Sita ayie haath pakar, Rath main beithaiye
Sooni kuttya dekhi Ram ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Dharni gire Ram Raghu rai, Sita ke bin viyakultai
Hey priye site chikhe Ram ((Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram))

Leave a Reply