Jai Radhay Radhay

Print Friendly

JAI RADHAY RADHAY RADHAY – Lyrics

Ban Sukaroo Ban Sukaroo, may prabhu prem a kay
Jai Radhay Radhay Radhay, Jai Jai Jai Shree Radhay
Jai Krishna Krishna Krishna, Jai Jai Jai Shree Krishna

Ban dukaro may tahoeka nighkay. Yagupati Tragupati sama shyam
Mujoke Krishna say goshak karo tum.  Pati ka pavan GangaJi ke..

Krishna jeevan tapan karo ka .  Jai Ragunandan Jai gana Shyam
Uddar kola bolo mata que co.  Rukmuni balam sama shyam

Now ne rago shan gaura manu haar.  Jai seemaa gauv jai balaram
Ubar saka mohan ke pyaare.  Jai shree raama jai seetaram

Param bhakam kaam ke ro matt.  Who bhav arjun show ba gaam
Prema bhakti rati leem merantha. Tribu ragudurga hari abe ram..

Pati aum se bolo sampati.  Yagupati Tragupati sama shyam
Misto kanto se pata pukaroo.  Pati ke pavan Ganga Jee ke

Leave a Reply