Durga Aarti

Print Friendly

DURGA AARTI – JAI AMBE GAURIĀ – Lyrics

Jai Ambe Gauri Maiya Jai Shyama Gauri,
Tumko Nishdin Dhyavat Hari Bhrama Shivji.

Mang Sindoor Virajat Tiko Mrag Mad Ko,
Ujjwal Se Dau Naina Chandra Badan Niko.

Kanak Saman Klewar Raktamber Raje
Rakt Pushp Gal Mala Kanthan Par Saje

Kehri Vahan Raje Khadhk Khapper Dhari
Sur Nar Muni Jan Sewat Tinke Dhukh Hari

Kanan Kundal Shobhit Nasa Gaj Moti
Katik Chander Divaker Sam Rajat Jyoti

Shumbh Nishumbh Bidhare Mahishasur Ghati
Dhoomr Vilochan Naina Nishdin Madmati

Chund Mund Sanhare Shonit Beej Hare
Madhu Keytabh Dou Mare Sur Bhay Heen Kare

Brahmani Rudrani Tum Kamla Rani
Aagam Nigam Bakhani Tum Shiv Patrani

Chousatha Yogini Mangal Gavat Nrittya Karat Bhaeron
Bajat Tal Mradanga Aru Bajat Damroo

Tum Hi Jag Ki Mata Tum Hi Ho Bharta
Bhakatan Ki Dukh Harta Sukh Sampati Karta

Bhuja Char Ati Shobhit Khadak Khaper Dhari
Man Vanchhit phal Pawat Sewat Nar Nari

Kanchan Dhar Virajat Agar Kapoor Bati
Shree Mal Ketu Main Rajat Koti Ratan Jyoti

Ma Ambe Ji Ki Aarti Jo Koi Nar Gave
Kahat Shivanand Swami Shukh Sampati Pave

 

Leave a Reply